Invasion/ 莫斯科陷落2

导演:

Fedor Bondarchuk/ 费多尔-邦达尔丘克

摄影总监:

Vladislav Opelyants

出品人:

Fedor Bondarchuk

Dmitry Rudovskiy

Alexander Andryuschenko

Michael Vrubel

Anton Zlatopolskiy